Σας προτείνουμε


Σύμφωνα με το καινούργιο ασφαλιστικό τα δεδομένα έχουν αλλάξει κατά πολύ. Προσοχή! Στη σύνταξη των αιτήσεων.

– Εξαγοράστε πλασματικούς χρόνους μόνο όπου συμφέρει για θεμελίωση ή προσαύξηση.

– Επιλέξτε τους πιο οικονομικούς πλασματικούς χρόνους κατά την εξαγορά.

– Να γίνετε έλεγχος των συνταξιοδοτικών αποφάσεων μετά την έκδοσή τους (Κύριας και Επικουρικής).

Έχουν παρατηρηθεί αρκετά λάθη ως προς τον υπολογισμό των ασφαλιστικών κλάσεων και την καταμέτρηση ενσήμων με αποτέλεσμα την μείωση της σύνταξης. Σε τέτοια περίπτωση έχετε δικαίωμα να ζητήσετε αναθεώρηση της σύνταξής σας.

Μελετήστε προσεκτικά την επικουρική σας σύνταξη πριν καταθέσετε τις αιτήσεις για συνταξιοδότηση.