Δικαιολογητικά

 1. ΕΝΣΗΜΑ
 2. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 3. ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΩΝ ( ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ, κ.λ.π.)
 4. ΑΜΚΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
 5. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΔΟΥ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ)
 6. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ απο ΔΗΜΟ
 7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 8. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ
 9. ΔΙΑΚΟΠΗ Δ.Ο.Υ.
 10. ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΑΧΙΣ
 11. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  ΣΥΖΥΓΟΥ
 12. ΑΜΚΑ & ΑΜΑ  ΣΥΖΥΓΟΥ
 13. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ)
 14. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ
 15. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ απο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ

 1. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
 2. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ

 1. ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ
 2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ