Το γραφείο μας αναλαμβάνει την μελέτη και διεκπεραίωση όλων των συνταξιοδοτικών υποθέσεων (σύνταξη γήρατος, σύνταξη χηρείας, αναπηρική σύνταξη, επικουρικές συντάξεις) για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς επίσης επανυπολογισμό συντάξεων, ενστάσεις, προσφυγές, εφάπαξ, κ.λ.π.

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ/ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Στο πλαίσιο της ευρείας δραστηριότητάς μας στον τομέα των συντάξεων, αναλαμβάνουμε και τις υποθέσεις σχετικά με τις συντάξεις εξωτερικού, με εμπεριστατωμένη γνώση των ιδιαίτερων νομοθετικών συνθηκών που επικρατούν σε κάθε χώρα.

Βρείτε όλα τα δικαιολογητικά Εδώ