ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Έλεγχος Συνταξιοδοτικής Απόφασης

  • Έλεγχος Υπολογισμού Σύνταξης
  • Αίτηση για αναθεώρηση Σύνταξης (Ποσά & Ημερομίσθια)
  • Κατάθεση Ένστασης και Αγωγές