Το γραφείο μας αναλαμβάνει την μελέτη και διεκπεραίωση όλων των συνταξιοδοτικών υποθέσεων (σύνταξη γήρατος, σύνταξη χηρείας, αναπηρική σύνταξη, επικουρικές συντάξεις) για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς επίσης επανυπολογισμό συντάξεων, ενστάσεις, προσφυγές, εφάπαξ, κ.λ.π.

ΜΕΛΕΤΗ & ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Μελέτη και έρευνα για την συνταξιοδότηση σας
 • Καταμέτρηση ενσήμων για σύνταξη
 • Θεμελίωση σύνταξης
 • Υπολογισμός της σύνταξης
 • Διαδοχική ασφάλιση
...

Περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ηλεκτρονική αίτηση κύριας & επικουρικής σύνταξης
 • Κατάθεση Αίτησης
 • Κατάθεση Δικαιολογιτικών
 • Παρακολούθηση της Αίτησης έως την έκδοση της απόφασης
...

Περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Έλεγχος Συνταξιοδοτικής Απόφασης
 • Έλεγχος Υπολογισμού Σύνταξης
 • Αίτηση για αναθεώρηση Σύνταξης (Ποσά & Ημερομίσθια)
 • Κατάθεση Ένστασης και Αγωγές
...

Περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΙΝ & ΜΕΤΑ

Πως μπορείτε να αυξήσετε την Σύνταξη σας πριν και μετά την   συνταξιοδότηση σας
 • Το γραφείο μας αναλαμβάνει την μελέτη και την διεκπεραίωση για την μεγαλύτερη απόδοση της σύνταξης σας.
 • Προετοιμασία φακέλου Σύνταξης πριν την κατάθεση
...

Περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ/ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Στο πλαίσιο της ευρείας δραστηριότητάς μας στον τομέα των συντάξεων, αναλαμβάνουμε και τις υποθέσεις σχετικά με τις συντάξεις εξωτερικού, με εμπεριστατωμένη γνώση των ιδιαίτερων νομοθετικών συνθηκών που επικρατούν σε κάθε χώρα.

Βρείτε όλα τα δικαιολογητικά Εδώ